• Dzieci

  • Personel

  • Gabinet

TRENING WZMACNIAJĄCY SKUTECZNOŚĆ NA EGZAMINACH RZESZÓW

Sukces na egzaminie warunkują trzy przestrzenie:

- wytrzymałość i jakość koncentracji
- przygotowanie: wiedza i umiejętności (zależne od jakości funkcjonowania pamięci oraz umiejętności uczenia się i zdolności czytania ze zrozumieniem)
- zarządzanie emocjami w sytuacjach egzaminacyjnych (presja czasu i stresu).

Na zajęciach TRENING WZMACNIAJĄCY SKUTECZNOŚĆ NA EGZAMINACH systematycznie i intensywnie ćwiczymy każdą z wymienionych wyżej kompetencji.

Dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach TRENINGU WZMACNIAJĄCEGO SKUTECZNOŚĆ NA EGZAMINACH wykazują:
- wyższą efektywność na sprawdzianach i egzaminach,
- wyższą odporność na stres,
- lepszą koncentrację,
- większą pojemność pamięci,
- wyższą efektywność uczenia,
- większą pewność siebie i motywację do nauki

Trening wzmacniający skuteczność na egzaminach to zajęcia skierowane szczególnie do 6- klasistów, Uczniów 3 klas Gimnazjów oraz Maturzystów (choć nie tylko).

Płatności: zobacz w Regulamin płatności

Oferta usług:

Diagnoza w kierunku dysleksji
Diagnoza ADHD
Diagnowa w kierunku dyskalkulii
Diagnoza predyspozycji zawodowych
Diagnoza gotowości szkolnej