• Dzieci

  • Personel

  • Gabinet

Cennik i Regulamin Płatności

Mili Państwo,
W trosce o wzajemny komfort i przejrzystość współpracy zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Płatności w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PODKARPACIAK

Regulamin Płatności

1. Opłata za badanie pobierana jest na pierwszym spotkaniu (istnieje możliwość rozłożenia na raty po uzgodnieniu z Dyrekcją Poradni)
2. Opłata za zajęcia pobierana jest „każdorazowo” po zajęciach lub raz w miesiącu w systemie „cyklu”
3. Przy zajęciach w systemie „cyklu” Klient ma zagwarantowany wybrany dla siebie wygodny dzień tygodnia i porę.
4. Przy zajęciach opłacanych w systemie „każdorazowym” Poradnia nie gwarantuje rezerwacji stałego dnia tygodnia i pory zajęć.
5. System „cyklu” traktowany jest promocyjnie – oznacza to, że opłata za poszczególne zajęcia jest niższa niż w przypadku „opłaty każdorazowej”. Na początku każdego miesiąca zliczamy ilość zaplanowanych zajęć (uwzględniając dni świąteczne, plany rodzinne, itp.) i opłata pobierana jest „z góry” na pierwszych zajęciach. Jeżeli zdarzają się sytuacje „nieprzewidywalne” np. choroba, nagły wyjazd – zajęcia odwoływane są przez Rodzica dzień wcześniej – opłata za odwołane spotkanie zostaje zwrócona przy rozliczeniu na końcu miesiąca. Jeżeli zajęcia zarezerwowane w cyklu nie zostaną odwołane przez Rodzica (dzień wcześniej) , a dziecko nie dociera na spotkanie – wówczas czas terapeuty zostaje opłacony, a opłata nie zostaje zwracana.
6. W Poradni obowiązuje płatność gotówką (planujemy w przyszłości uruchomienie płatności kartą płatniczą).

Opinia psychologiczno-pedagogiczna wydawana jest po pełnym badaniu psychologiczno-pedagogicznym. Za wydanie opinii psychologiczno-pedagogicznej nie pobierana jest żadna opłata dodatkowa.

Cennik obowiązujący od 01.03.2023r.

cennik

Oferta usług:

Diagnoza w kierunku dysleksji
Diagnoza ADHD
Diagnowa w kierunku dyskalkulii
Diagnoza predyspozycji zawodowych
Diagnoza gotowości szkolnej