• Dzieci

  • Personel

  • Gabinet

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA RZESZÓW

Na terapię psychologiczną zapraszamy dzieci i młodzież, które potrzebują wsparcia i wzmocnienia w określonych kompetencjach emocjonalno-społecznych.

Spotkania terapeutyczne ukierunkowane są (zależnie od indywidualnych potrzeb) na:
  • - wzmocnienie poczucia własnej wartości (poczucia wewnętrznej kontroli, poczucia skuteczności i sprawstwa), wiary we własne możliwości oraz śmiałości,
  • - rozwinięcie postawy asertywności,
  • - zdobycie zdolności efektywnej komunikacji,
  • - wzmocnienie umiejętności nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji rówieśniczych,
  • - rozwinięcie umiejętności zarządzania emocjami w sytuacjach stresowych/napięciowych,
  • - wzmocnienie zdolności radzenia sobie z trudnymi emocjami (złość, lęk, wstyd).


Zajęcia takie znacząco podnoszą jakość funkcjonowania dzieci zmagającymi się z ADHD, lękami, nieśmiałością, niską asertywnością, trudnościami w zakresie relacji rówieśniczych, problemami w zakresie radzenia sobie z trudnymi emocjami.


Jak wyglądają takie zajęcia w NPPP Podkarpaciak?
Pierwszym krokiem jest wstępna konsultacja (czytaj więcej w zakładce „pierwsza konsultacja”), na której wspólnie z Rodzicami ustalamy strategię terapii, priorytetyzujemy zadania, ustalamy częstotliwość spotkań i terminy. Praca terapeutyczna różni się metodologią w zależności od rodzaju problemu oraz wieku dziecka (młodzieży). Za każdym razem opiera się jednak na założeniach poznawczo-behawioralnych, czyli np.:
wzmocnieniu pozytywnego wizerunku własnej osoby, przeformułowaniu negatywnych postaw dotyczących szkoły/relacji, rozwinięciu umiejętności wglądu, wzmocnieniu i utrwaleniu pozytywnych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami, zniesieniu napięcia i lęku. Młodsze dzieci świetnie pracują poprzez zabawę, ćwiczenia, prace plastyczne, tworzenie historyjek, odgrywanie scenek itp. Ze starszą młodzieżą pracujemy poprzez bardziej świadomą analizę trudności, strategie poradzenia sobie z nimi, rozwinięcie określonych technik, wzbudzenia inspiracji i motywacji do dalszej samodzielnej pracy.

W zależności od zgłoszonego zapotrzebowania, opieką psychoedukacyjną otaczamy również Rodziców.

Płatności: zobacz w Regulamin płatności

Oferta usług:

Diagnoza w kierunku dysleksji
Diagnoza ADHD
Diagnowa w kierunku dyskalkulii
Diagnoza predyspozycji zawodowych
Diagnoza gotowości szkolnej