• Dzieci

  • Personel

  • Gabinet

Diagnoza logopedyczna Rzeszów

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA OBEJMUJE:

  • 1. Badanie mowy (przeprowadzone na podstawie standaryzowanych testów logopedycznych).
  • 2. Badanie słuchu fonematycznego.
  • 3. Badanie sprawności aparatu artykulacyjnego.
  • 4. Badanie prawidłowego toru oddychania.
  • 5. Badanie analizy i syntezy słuchowej.
  • 6. Badanie percepcji słuchowej i wzrokowej.
  • 7. Test lateralizacji.
  • 8. Badanie sprawności manualnej i ruchowej.


Płatności: zobacz w Regulamin płatności

Oferta usług:

Diagnoza w kierunku dysleksji
Diagnoza ADHD
Diagnowa w kierunku dyskalkulii
Diagnoza predyspozycji zawodowych
Diagnoza gotowości szkolnej