• Dzieci

 • Personel

 • Gabinet

TERAPIA METODĄ WARNKEGO RZESZÓW

Czy Twoje dziecko:

 • • Ma trudności z czytaniem? Myli głoski podobne brzmieniowo, takie jak p-b, k-g, s-z lub podobne pod względem wyglądu takie jak: p-d, b-d, p-b, g-p.
 • • Ma problemy z pisaniem, często robi błędu ortograficzne, nie trzyma się liniatury.
 • • Przejawia trudności w skupieniu uwagi, łatwo się rozprasza, sprawia wrażenie „marzyciela”.
 • • Wolno pracuje. Długo odrabia lekcje.
 • • Ma problem ze streszczeniem przeczytanego tekstu.
 • • Ma trudności z podsumowywaniem, przedstawianiem w skrócie.
 • • Przejawia problemy z rozumieniem poleceń nauczycieli, szczególnie w sytuacji hałasu panującego w klasie.
 • • Niechętnie uczy się języka obcego.
 • • Ma trudności z odpowiednim rozplanowaniem czasu, materiałów, zadań.

Jeśli zauważyłeś podobne przygody u swojego dziecka, to trening Metodą Warnkego skutecznie wzmocni Twoją pociechę. Terapia skupia się na polepszeniu percepcji słuchowej, wzrokowej i motorycznej, a to skutkuje lepszymi umiejętnościami czytania, pisania, sprawniejszą pamięcią i koncentracją oraz większą motywacją do nauki, która zajmuje znacznie mniej czasu i sprawia coraz więcej satysfakcji i zadowolenia z siebie.Więcej o szczegółach metody poniżej, a na samym dole ORGANIZACJA TERAPII W NASZEJ PORADNI.Metoda Warnkego


Według koncepcji Warnke, przyczyną problemów z nauką prawidłowego czytania, pisania i mówienia są trudności w automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego. Na podstawie tych zależności Fred Warnke opracował sposób wykrywania deficytów odpowiedzialnych za oddziaływanie wielokierunkowe, angażujące nie tylko wzrok i słuch, ale także funkcje motoryczne.

Metoda przeznaczona jest do pracy z dziećmi od 6 roku życia lub osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Terapią objęte są osoby przejawiające objawy Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego i zaburzeniami mowy, u których treningi, poprzez stymulację percepcji słuchowej, mogą wpłynąć na poprawę komfortu życia.Diagnoza


Procedura diagnostyczna w metodzie Warnkego składa się z 14 kroków. Każde z zadań testowych bada inną kompetencję z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki.


Pierwszych 8 testów przeprowadza się za pomocą urządzenia Brain-Boy Universal Professional, pozostałe wykonuje się za pomocą specjalnie w tym celu zaprojektowanych narzędzi diagnostycznych.Za pomocą metody Warnkego można w atmosferze zabawy wykonać diagnozę:

 • • progu kolejności wzrokowej;
 • • progu kolejności słuchowej;
 • • słyszenia kierunkowego;
 • • różnicowania tonów;
 • • synchronicznego wystukiwania rytmu;
 • • czasu reakcji z wyborem;
 • • rozpoznawania wzorca częstotliwości.

Dzięki narzędziom do diagnostyki przesiewowej wykonuje się testy:

 • • koordynacji oko-ręka;
 • • czytania pseudosłów oraz krótkoterminowego zapamiętywania sylab;
 • • selektywności percepcji;
 • • spostrzegania dynamicznego;
 • • współpracy obuocznej (test Langa oraz test widzenia przestrzennego);
 • • literowania wzrokowego.


Trening:


W oparciu o wynik uzyskany w procesie diagnozy, terapeuta opracowuje program treningowy dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

Trening prowadzony metodą Warnkego zawiera zadania odpowiadające 14 próbom diagnostycznym i opiera się na dwóch zasadniczych filarach:


1. Automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego.

2. Automatyzacji koordynacji półkul mózgowych.


Pierwszy filar rozpoczyna się 6-tygodniowym etapem wprowadzającym, polegającym na codziennym treningu (3 pierwsze tygodnie odbywają się w gabinecie pod okiem terapeuty, natomiast na kolejne 3 tygodnie sprzęt wypożyczony jest do domu, dzięki czemu można prowadzić około 30-minutowe codzienne treningu.

Następnie rozpoczyna się drugi etap terapii wzbogacony o lateralny trening czytania oraz utrwalający efekty uzyskanie podczas codziennego treningu. W czasie którego osoba ćwicząca słyszy dźwięk z płyty lub głos terapeuty przemieszczający się w słuchawkach z jednej strony na drugą, a jego własny głos przeplata się z głosem terapeuty, tworząc tzw. huśtawkę akustyczną i jednocześnie zmuszając obie półkule mózgowe do intensywnego wysiłku i skoordynowanej aktywności. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają około godziny.Czas trwania całej Terapii Metodą Warnkego to:

-Pierwszy etap (wstępny): 6 tygodni codziennego treningu


-Drugi etap (pogłębiony): godzinny trening, raz w tygodniu z terapeutą przez okres odpowiadający wiekowy dziecka (np. dziecko ma 8 lat- trening trwa 8 miesięcy)


W badaniach nad efektywnością terapii wykazano, że u uczniów, którzy otrzymali dodatkowe lekcje w czytaniu i pisaniu (tradycyjny trening) nastąpiła poprawa o 6,3%, a w grupie uczestniczącej w treningu funkcji podstawowych i treningu lateralnym według Metody Warnkego poprawa wyniosła 42,6%.ORGANIZACJA TERAPII W NASZEJ PORADNI


Konsultacja wstępna – diagnostyczna (jednorazowe spotkanie ok. 1,5 h)


Pierwszy etap – wstępny

(6 tygodni podzielony jest na dwie części):

 • część I - systematyczne zajęcia CODZIENNIE w Naszej Placówce (okres 3 tygodnie); czas trwania zajęć (30-45 minut);
 • część II - systematyczne zajęcia CODZIENNE w domu – Terapeuta wypożycza sprzęt terapeutyczny, szkoli Rodzica – następnie Państwo intensywnie trenujecie z dzieckiem w zaciszu domowym (okres 3 tygodnie);

Drugi etap – pogłębiony

zajęcia odbywają się raz w tygodniu (około 60 minut); czas terapii: ilość miesięcy pracy = wiek dziecka (czyli jeśli pracujemy z 9-latkiem – 9 miesięcy)Płatności: zobacz w Regulamin płatności

Oferta usług:

Diagnoza w kierunku dysleksji
Diagnoza ADHD
Diagnowa w kierunku dyskalkulii
Diagnoza predyspozycji zawodowych
Diagnoza gotowości szkolnej