• Dzieci

 • Personel

 • Gabinet

OFERTA GABINETU LOGOPEDYCZNEGO RZESZÓW

Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, dyslalii:

 • • Seplenienia – nieprawidłowa realizacja głosek ś, ź, ć, dź / s, z, c, dz / sz, ż, cz, dż.
 • • Kappacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski K
 • • Gammacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski G
 • • Betacyzmu - nieprawidłowa realizacja głoski B
 • • Lambdacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski L
 • • Rotacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski R
 • • Mowy bezdźwięcznej – zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami, np. B – P, D – T, G – K.

Diagnoza i Terapia afazji, dyzartrii (dzieci, młodzież i dorośli).

Diagnoza i terapia Opóźnionego Rozwoju Mowy (ORM).

Emisja głosu.

Profilaktyka zaburzeń mowy:

 • • ćwiczenia mające na celu stymulowanie mowy
 • • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne.


Gabinet wyposażony jest zarówno w tradycyjne pomoce logopedyczne, jak i nowoczesne narzędzia wspomagające terapię. Dzieci znajdą tutaj mnóstwo gier planszowych, kart logopedycznych, ale również pakiet programów eduSensus Logopedia 2.0. – wspierający diagnozę i terapię zaburzeń mowy, echokorektor i wibrator logopedyczny. Przyjazna atmosfera, terapia prowadzona w formie zabawy, różnorodność form pracy i pomocy logopedycznych sprawia, że dzieci uwielbiają zajęcia i z ogromną przyjemnością przychodzą na kolejne spotkanie. Rodziców czekających na swoje pociechy częstujemy pyszną kawą lub herbatą :)

Nawiązujemy współpracę z Placówkami Edukacyjnymi

Płatności: zobacz w Regulamin płatności

Oferta usług:

Diagnoza w kierunku dysleksji
Diagnoza ADHD
Diagnowa w kierunku dyskalkulii
Diagnoza predyspozycji zawodowych
Diagnoza gotowości szkolnej