• Dzieci

  • Personel

  • Gabinet

ANGIELSKI DLA OSÓB Z DYSLEKSJĄ RZESZÓW

Standardowe lekcje angielskiego nie przynoszą osobom z dysleksją oczekiwanych efektów, ponieważ dyslektycy inaczej przyswajają język. Inaczej, nie znaczy gorzej! Indywidualne podejście do ucznia i odpowiednia metodyka nauczania zapewniają nieporównywalnie lepsze rezultaty.

Na zajęcia zapraszamy Uczniów z opinią psychologiczno-pedagogiczną dot. dysleksji lub ryzyka dysleksji (z wynikami badań) – dla każdego Uczestnika program spotkań projektowany jest indywidualnie - zależnie od jego mocnych i słabszych stron.

Angielski dla Uczniów z dysleksją to efektywna nauka języka dzięki technikom zwiększającym wytrzymałość koncentracji oraz pojemność pamięci.

Nowoczesna dydaktyka wykorzystująca innowacyjne metody nauczania:
- mapy myśli
- mnemotechniki
- stymulację wielozmysłową i uczenie się polisensoryczne
- wizualizacje
- nowoczesną technologię (specjalistyczne programy, gry i ćwiczenia językowe na tablecie)
- urozmaicone, kreatywne powtórki
- naukę poprzez zabawę

Płatności: zobacz w Regulamin płatności

Oferta usług:

Diagnoza w kierunku dysleksji
Diagnoza ADHD
Diagnowa w kierunku dyskalkulii
Diagnoza predyspozycji zawodowych
Diagnoza gotowości szkolnej