• Dzieci

  • Personel

  • Gabinet

Dziecięca poradnia psychologiczno-pedagogiczna Rzeszów

Wykwalifikowany psycholog dziecięcy

W przyjaznej i ciepłej atmosferze profesjonalne wsparcie dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Witamy w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PODKAPRACIAK

Naszą misją jest profesjonalne wsparcie dzieci, młodzieży i rodziców w przyjaznej i ciepłej atmosferze. Jako Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna posiadamy pełne uprawnienia do przeprowadzania badań psychologiczno-pedagogicznych, a nasze opinie – jako dokumenty prawne – są respektowane przez wszystkie szkoły i Komisje Egzaminacyjne.

Specjalizacja naszej poradni pedagogicznej

Specjalizujemy się w diagnozie i terapii: dysleksji/dyskalkulii, gotowości szkolnej (odroczenie obowiązku szkolnego lub potwierdzenie dojrzałości), nadpobudliwości psychoruchowej, predyspozycji zawodowych oraz pozostałych przestrzeni dotyczących rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego dzieci i młodzieży.

Treningi i terapie w poradni psychologicznej

Poprzez treningi lub terapię (zależnie od indywidualnej potrzeby) wspieramy dzieci i młodzież w zdolności efektywnej nauki oraz motywacji do niej, zarządzaniu emocjami w sytuacjach stresowych, radzeniu sobie z trudnymi emocjami (złością, lękiem, wstydem) oraz kontroli nad nimi, odnalezieniu w sobie mocnych stron, wzmocnieniu poczucia własnej wartości oraz zadowolenia z siebie, zdolności planowania oraz realizacji celów, odkrycia dopasowanej do osobistych predyspozycji ścieżki edukacyjno/zawodowej. Pomagamy odnaleźć się w złożonych i trudnych sytuacjach życiowych.

Dlaczego wybór Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest dla Państwa korzystny?
- jesteśmy zespołem starannie wyselekcjonowanych specjalistów,
- pomagamy dzieciom, rodzicom i nauczycielom kompleksowo (w jednym miejscu – kilka specjalizacji),
- jesteśmy rzetelną i profesjonalną placówką niepubliczną, podlegamy nadzorowi kuratoryjnemu,
- jako placówka niepubliczna posiadamy uprawnienia poradni publicznej,
- świadczymy usługi na najwyższym poziomie, przy użyciu nowoczesnej metodologii badań oraz najnowszych sprawdzonych trendów terapeutycznych.

Prawidłowe diagnozy

Jeśli trudno jest Ci jednoznacznie określić potrzebę lub problem, z którym się zmagacie – skorzystaj z możliwości bezpośredniego kontaktu telefonicznego z psychologiem. Podczas rozmowy specjalista podpowie Ci, do kogo zwrócić się po wsparcie i pokieruje do odpowiedniej osoby. Numer telefonu w zakładce KONTAKT

Zapraszamy do zapoznania z pełną ofertą Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PODKARPACIAK

Oferta usług:

Diagnoza w kierunku dysleksji
Diagnoza ADHD
Diagnowa w kierunku dyskalkulii
Diagnoza predyspozycji zawodowych
Diagnoza gotowości szkolnej